ගරිල්ලන්ගෙන් බේරෙන්න හැදූ ගඩාෆිගේ කාන්තා බලඇණිය

ගරිල්ලන්ගෙන් බේරෙන්න හැදූ ගඩාෆිගේ කාන්තා බලඇණිය

මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් බොහොමයක් සළකන්නේ කාන්තාවන් අතින් මරණයට පත්වීම නිසා ස්වර්ගයට යාමට නොහැකි වෙන බවය. ආගම වෙනුවෙන් මරාගෙන මැරීම ස්වර්ගයට යාමට හේතුවක් ලෙස සලකන මෙම කණ්ඩායම් කාන්තාවක් අතින් මරණයට පත්වීම සලකන්නේ නිරයට දොරටු විවර වීමක් හැටියටය. ආගමික ත්‍රස්ත කල්ලිවල ඉලක්කයක්ව සිටි ලිබියානු පාලක කර්නල් මුවම්මර් ගඩාෆි ත්‍රස්ත කල්ලිවල ඉලක්කයෙන් ගැලවීම සඳහා යොදා ගත්තේ ද මෙකී විශ්වාසයයි.

එම නිසා ඔහු තමන්ගේ පුද්ගලික ආරක්ෂකයන් ලෙස යොදාගත්තේ කාන්තාවන් ය. රාජ්‍ය නායකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශරීරාරක්ෂකයන් ලෙස පිරිමි සොල්දාදුවන් යොදා ගැනෙන මුත් ගඩාෆි මහජනයා හමුවට යන සැමවිට ඔහු වටා සිටියේ ගැහැණුන්ගෙන් සමන්විත ශරීරාරක්ෂක බලඇණියකි. මේ නිසා ගඩාෆිට වෙඩි තැබීමට මූලධර්මවාදී ත්‍රස්ත කල්ලි ඉදිරිපත් නොවූ බව සඳහන්ය.

Facebook Comments