ගතවූ පැය 24 තුළ ලොව පුරා කොරෝනා 7,111 ක් වාර්තා වෙයි.

ගතවූ පැය 24 තුළ ලොව පුරා කොරෝනා 7,111 ක් වාර්තා වෙයි.

ගත වූ පැය 24 තුළ ලොව පුරා කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ 7111ක් වාර්තා වී තිබේ.

තවමත් වැඩිම මරණ සහ වැඩි ආසාදිතයන් වාර්තා වන්නේ අමෙරිකාව , ඉන්දියාව , රුසියාව සහ යුරෝපා රට වලින් වන අතර, පැය 24ක් තුළ අමරිකාවෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 160,604ක් , ඉන්දියාවෙන් 18,574ක් , රුසියාවෙන් 29,258ක් වාර්තා වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් කොවිඩ් මර්දනය සඳහා ලොව වැසියන් කෙතරම් මුදල් වියදම් කලද අනාගතයේදී ලොවට එල්ල විය හැකි වසංගතයන් පාලනය සඳහා ජනතාව කිසිදු පියවරක් අනුගමනය නොකරන බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානියා පවසයි.

Facebook Comments