කොරෝන අසාදිතයන්ගේ ගණන 2074 දක්වා ඉහළට.

කොරෝන අසාදිතයන්ගේ ගණන 2074 දක්වා ඉහළට.

ඊයේ (04) දිනය ගෙවී යන විට තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 04 දෙනෙකු හදුනාගැනීමට හැකි වූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරන ලදී.

ඒ අනුව මේ වන විට මෙරටින් හමුවූ කොරෝන අසාදිතයන්ගේ ගණන 2074 දක්වා ඉහළ යන ලදී.

මෙසේ හමු වූ පුද්ගලයන් අමෙරිකා, මැඩගස්කර්, බංග්ලාදේශ හා කටාර් යන රට වලින් පැමිණි පුදගලයන් බව එහිදී වාර්තා විය.

Facebook Comments