කොරෝනා මරණ ගණන ලක්ෂය ඉක්මවූ තෙවැනි රට බවට ඉන්දියාව පත්වේ..

කොරෝනා මරණ ගණන ලක්ෂය ඉක්මවූ තෙවැනි රට බවට ඉන්දියාව පත්වේ..

ඉන්දියාවේ කොරෝනා වෛරසයෙන් (කොවිඩ් -19) මියගිය සංඛ්‍යාව සිකුරාදා (ඔක්තෝබර් 02) වන විට 100,000 සීමාව ඉක්මවා ගියේය. මෙය රටේ පළමු කාණ්ඩයේ රෝගීන් වාර්තා වූ දින සිට හරියටම මාස හතකට පසුව ඇති වූ තත්ත්වයකි.

මෙම සීමාව පසු කළ ලෝකයේ තුන්වන රට බවට ඉන්දියාව පත්විය – එක්සත් ජනපදය (මරණ 212,000) සහ බ්‍රසීලය (මියගිය 144,000) පමණක් වැඩි මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කර ඇත.

Facebook Comments