කුමාර වෙල්ගමට සමගි ජන බලවේගයේ තනතුරක්..

කුමාර වෙල්ගමට සමගි ජන බලවේගයේ තනතුරක්..

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා සමගි ජන බලවේගයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයකු ලෙස පත් කොට තිබේ.

නව ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකයා වශයෙන් ද කටයුතු කරන කුමාර වෙල්ගම මහතා

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපතිවරයකු ලෙස කටයුතු කළ අත්දැකීම් බහුල ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයෙකි.

විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් හෙතෙම පත්වීම් ලබා ගත්තේය.

Facebook Comments