කැලණි ගඟේ ගිලී පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු අතුරුදන්.

කැලණි ගඟේ ගිලී පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු අතුරුදන්.

අද (02) දින 19 හැවිරිදි තරුණයින් දෙදෙනෙකු කැලණි ගඟේ රන්වල ප්‍රදේශයේදී දිය නෑමට ගොස් දියේ ගිලී අතුරුදන් වී ඇති පුවතක් වාර්තා විය.

මෙම පාසල් සිසුන් දෙදෙනා වැලිවේරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බව පොලීසිය සදහන් කරන ලදී.

එම සිසුන් දෙදෙනාගේ සිරුරු සොයා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව පොලිසිය සදහන් කරන ලදී.

Facebook Comments