කළුතර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් තිදෙනෙකු පලායයි.

කළුතර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් තිදෙනෙකු පලායයි.

කළුතර බන්ධනාගාරයේ නිරෝධායන වාට්ටුවේ රඳවා සිටි රැඳවියන් තිදෙනෙකු අද (02) අලුයම පලාගොස් ඇති බව වාර්තා විය.

මෙසේ පලාගොස් ඇති රැඳවියන් මග්ගොන, ගල්පාත හා කළුතර දකුණ ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් බව පොලිසිය සදහන් කරන ලදී.

ඉන් එක් රැඳවියෙකු අල්ලා ගැනීමට හැකි වූ බවත් පලාගිය අනෙක් රැඳවියන් සොයා මේ වනවිට මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක බව පොලීසිය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

Facebook Comments