කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ දැන් රෝගීන් දෙදෙනෙකු පමණයි..

කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ දැන් රෝගීන් දෙදෙනෙකු පමණයි..

මෙරට කොරෝනා වසංගතය පැතිර යාම සම්බන්ධයෙන් සුබ ආරංචියක් පැමිණ තිබේ.

ඒ ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා වසංගතය පැතිර යාමේ මූලික ස්ථානයක් වූ කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් 650 න් 648 ක්ම දැන් සුවය ලබා පිටව ගොස් තිබීමයි.

ඒ අනුව දැනට කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයෙන් වාර්තා වන්නේ රෝගීන් දෙදෙනෙකු පමණයි.

ඒ කෙසේ වුවත් තවමත් යම් අවදානමක් රටේ පවතින බවට සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු අඟවයි.

Facebook Comments