එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම කල් යයි.

එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම කල් යයි.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් සන්ධානය සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මේ සිකුරාදා කැඳවීමට නියමිතව තිබූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තීරණාත්මක කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම ලබන සඳුදා (පෙබරවාරි 17) දක්වා කල් දමා තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අලියා ලකුණ යටතේ තරඟ කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන් එම සංකේතය සන්ධානයට භාර දිය යුතු යැයි සන්ධාන සාමාජිකයින් තරයේ කියා සිටි හෙයින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසුවේ සිකුරාදා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම වෙනුවට කණ්ඩායම් රැස්වීමක් පවත්වන බවයි.

Facebook Comments