ඊවා සහ නලින්ගේ නම් තානාපතිවරුන් ලෙස උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව විසින් අනුමත කරයි.

ඊවා සහ නලින්ගේ නම් තානාපතිවරුන් ලෙස උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව විසින් අනුමත කරයි.

හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ඊවා වනසුන්දර මහත්මිය ප්‍රංශයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙසත්, මියන්මාරයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය නලීන් ද සිල්වා මහතාවත්, පත් කිරීම උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව විසින් අනුමත කර තිබෙන බව වාර්තාවේ.

මීට පෙර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඔවුන් තානාපතිවරුන් ලෙස නම් කර තිබිණ. කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් සහ ආණ්ඩුවේ මෙන්ම විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුව විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය හා එක්ව ඔවුන් බදාදා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ලක් කෙරිණ. ඒ අනුව දැන් ඔවුන්ගේ නම් දෙරටේ අදාළ බලධාරීන් වෙත දැන්වීමට නියමිතව තිබේ.

Facebook Comments