ඊබ්‍රාහිම් පෙබරවාරි 14 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ්!

ඊබ්‍රාහිම් පෙබරවාරි 14 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ්!

ශැංග්‍රී ලා හෝටලයේ මරාගෙන මැරුණු බෝම්බකරුගේ පියා වන මොහොමඩ් ඊබ්‍රාහිම් පෙබරවාරි 14 වෙනිදා දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් චන්ද්‍රා ජයතුංග අද (ජනවාරි 31) නියෝග කළේය.

Facebook Comments