‘ඉන්ධන හිඟයක් නෑ. කළබල නොවන්න’

‘ඉන්ධන හිඟයක් නෑ. කළබල නොවන්න’

තමන් සතුව ප්‍රමාණවත් තරම් ඉන්ධන තොග ඇති බවත් ඉන්ධන හිඟයක් පිළිබඳව මහජනතාව කළබල විය යුතු නැති බවත්, ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (සීපීසී) අවධාරණය කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහන් කළේ දැනට දින 19 ක් සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන තොග ඇති බවයි. තවද, ඉන්ධන ටොන් 16,000 ක් රැගෙන යන නැව් ජනවාරි 17 සහ 18 යන දිනවල කොළඹට පැමිණීමට නියමිත අතර තවත් ඉන්ධන ටොන් 15,000 ක් ජනවාරි 24 සහ 25 යන දිනවල පැමිණීමට නියමිතය.

පර්සියානු ගල්ෆ් කලාපයේ සන්නද්ධ ගැටුම් ඇති වුවහොත් සිංගප්පූරුව සහ මලියාසියාව යන රටවලින් ඉන්ධන තොග මිලදී ගැනීමට ද සැලසුම් කර ඇති බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

වර්තමාන ඉන්ධන තොග පහත පරිදි වේ:
පෙට්‍රල් (ඔක්ටේන් 92) – ටොන් 47, 947, පෙට්‍රල් (95 ඔක්ටේන්) – ටොන් 16, 000, ලංකා ඔටෝ ඩීසල් – ටොන් 111, 957, සුපර් ඩීසල් – ටොන් 4463, ගුවන් ඉන්ධන – 380, 86 ටොන් සහ furnace තෙල් ටොන් 70, 130. ඉදිරි දිනවලදී ලැබීමට නියමිත ඉන්ධන තොග මෙම අංකවලට ඇතුළත් නොවන බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය සම්බන්ධ අර්බුදය හේතුවෙන් පර්සියානු ගල්ෆ් කලාපයේ යුද්ධයක් ඇති වුවහොත් ඉන්ධන සැපයුම පිළිබඳ තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා අද (14) පෙරවරුවේ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී මෙම තත්ත්වය පැහැදිලි කළ බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි. .

Facebook Comments