ඉන්දීය මුදල් ඇමැතිනිය අයවැය සම්ප්‍රදායය වෙනස් කරයි..

ඉන්දීය මුදල් ඇමැතිනිය අයවැය සම්ප්‍රදායය වෙනස් කරයි..

ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍යවරිය වන නිර්මලා සීතාරාමන් අයවැය සම්ප්‍රදාය අතික්‍රමණය කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

ඒ ඇය ඉදිරිපත් කරන තෙවන අයවැය අවස්ථාවේදීය.

මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් තමන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයවැය වාර්තාව බ්‍රීෆ් කේස් එකක දමා රැගෙන ඒම සම්ප්‍රදාය වූවත් අමාත්‍යවරිය විසින් එම ක්‍රමය බැහැර කර තිබුණි.

2021 වසර ඉන්දීය අයවැය අද (01) දිනයේ ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරිය විසින් ඉන්දීය රාජ්‍ය ලාංඡනය සහිත රතු කවරයක දැමූ ටැබ්ලටයක (Tab) සිය අයවැය කතාව සහ වාර්තාව දමා පාර්ලිමේන්තුව වෙත රැගෙන පැමිණ තිබුණු බව සඳහන් වෙයි.

මෙම ටැබ් යන්ත්‍රය ඉන්දීයාවේ ම නිෂ්පාදිත එකක් වීමද සුවිශේෂීත්වයකි.

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ‘ඩිජිටල් ඉන්දියාවක්’ සංකල්පයට ද මෙම කඩදාසි රහිත අයවැය ඉදිරිපත් කිරීම හොඳ තල්ලුවක් වනු ඇති බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

එමෙන්ම ඉන්දීයානු ජනතාවට අයවැය වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව එය ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ දුරකථන මෘදුකාංග යෙදුමක් ද හඳුන්වා දී ඇති බව සඳහන් වෙයි.

දශක ගණනාවක් තිස්සේ ඉන්දියාවේ මුදල් ඇමතිවරු සෑම විටම රතු, කළු, සම් හෝ දුඹුරු වර්ණය සහිත බ්‍රීෆ් කේස් එකක සිය අයවැය වාර්තාව දමාගෙන ගොස් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර එය බ්‍රිතාන්‍ය සම්ප්‍රදායක් ද වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ද අයවැය ඉදිරිපත් වන්නේ මෙම බ්‍රිතාන්‍ය සම්ප්‍රදායය අනුවය.

Facebook Comments