ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට රටවල් දෙකක් ශ්‍රි ලංකා තානාපතිවරුන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි…

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට රටවල් දෙකක් ශ්‍රි ලංකා තානාපතිවරුන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි…

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් උසස් නිලතල කාරක සභාවට නම් කර යැව් කැනඩාවේ තානාපති එයාර්මාෂල් සුමංගල ඩයස් හා සවුදි අරාබි තානාපති ලෙසට අහමඩ් ඒ. ජවාඩ් යන දෙදෙනා පිලිගැනීම එ රටවල් මේ වනවිට ප්‍රතික්ෂේපකර ඇත.

මෙය ශ්‍රි ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සිදු වුවක් බව දේශපාලන විශාරදයන් පවසයි.

නමුදු අද වනවිට මිලින්ද මොරගොඩ ගේ පත්කිරීම ඉන්දියාව භාර ගෙන ඇත.

යුද්ධය පැවති කාලයේ හෝ මේ ආකාරයට විදේශ රටවල් ශ්‍රි ලංකාවට නොසැලකු බවත්, මේ වනවිට ශ්‍රි ලංකාව චීනයේ තවත් එක් කොළණියක් වෙමින් පවතින නිසාත් ,මානව හිමිකම් පිලිබදව කිසිදු තැකිමක් නොකිරීමත්, නිසාම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවට ජාත්‍යන්තරව එල්ලකල කනේපහරක් බව දේශපාලන විචාරකයන් ගේ මතයයි.

Facebook Comments