ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් ජනතාව තේරුම් ගත් හැටි!

ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් ජනතාව තේරුම් ගත් හැටි!

ඒකාධිපතියෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වන සෑම දේශපාලනඥයෙකු මෙන්ම ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් ද සාමාන්‍ය ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් ගැන ඉතා හොඳ අවබෝධයක් ඇතිව සිටියේ ය. ඔහු විසින් රචනා කරන ලද සුප්‍රකට “මගේ සටන” (MEIN KAMPE) කෘතියේ ඔහු ජනතාව ගැන සඳහන් කරන්නේ මේ අයුරිනි.

“ඔවුන් කටයුතු කරන්නේ හැඟීම් වලට අනුවය. න්‍යාය ධර්ම පිළිබඳ වැඩි අවබෝධයක් ඔවුන් තුළ නැත. ඔවුන්ගේ බුද්ධියට විරුද්ධව සටන් කරනවාට වඩා භක්තියට විරුද්ධව සටන් කිරීම දුෂ්කර ය. ඒ නිසා පොදු ජනතාව තමන්ගේ පැත්තට දිනාගත හැකි යතුර කුමක්දැයි දේශපාලනඥයා වටහා ගත යුතුය. මන්ද යත් පොදු ජනතාව තුළ ගැබ්වී තිබෙන ක්‍රියාකාරී බලය නොමැතිව කිසිම සුවිශේෂ අදහසක් ක්‍රියාවට නැගිය නොහැකි බැවිනි.”

Facebook Comments