ආණ්ඩුවේ විසිතුරු අත්අඩංගුවට ගැනීම..

ආණ්ඩුවේ විසිතුරු අත්අඩංගුවට ගැනීම..

ඊයේ (ජනවාරි 4) රාත්‍රියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාගේ නිවස හදිසි සෝදිසි කිරීමකට ලක් කළ ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ලියාපදිංචිය අලුත් නොකළ රජයෙන් ඔහුට ලබාදුන් පිස්තෝලයක් සමග රංජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගත්තේය.

ලංකා ඉතිහාසයේ අරුමැසි අත්අඩංගුවට ගැනීමක් ලෙස මෙය සැළකිය හැක්කේ එහි සිදුවූ සිදුවීම් මාලාව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සජීවීව ජනතාවට දැකගත හැකිවීමත් එහි ඇති හාස්‍යජනක ස්වභාවයත් නිසාය.

Posted by Ranjan Ramanayake on Saturday, January 4, 2020

රංජන් රාමනායක හා අත්අඩංගුවට

Posted by Ranjan Ramanayake on Saturday, January 4, 2020

රන්ජන් අත්අඩංගුවට

Posted by Ranjan Ramanayake on Saturday, January 4, 2020
Facebook Comments