අවම කම්කරු වැටුප : වතු සමාගම්වල පෙත්සම් ගැන අප්‍රේල් 05 තීන්දුවක්..

අවම කම්කරු වැටුප : වතු සමාගම්වල පෙත්සම් ගැන අප්‍රේල් 05 තීන්දුවක්..

තේ සහ රබර් වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික අවම වැටුප රුපියල් 1000ක් බවට ප්‍රකාශයට පත්කරමින් රජය විසින් නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කරන රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා

වතු සමාගම් 20ක් විසින් ගොනුකර තිබෙන පෙත්සම විභාගයට ගැනීම සඳහා වගඋත්තරකරුවන්ට නොතීසි නිකුත් කරන්නේ ද? නැද්ද? යන තීන්දුව අප්‍රේල් මස 05 වනදා ප්‍රකාශයට පත්කරන බව අභියාචනාධිකරණය නියෝග කළේය.

එම පෙත්සම අද (මාර්තු 31) අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු අර්ජුන ඔබේසේකර සහ මායාදුන්නේ කොරයා යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳවීය.

පෙත්සම පිළිබඳව කරුණු සලකා බැලූ අධිකරණය එම පෙත්සම විභාග කිරීම සඳහා වගඋත්තරකරුවන්ට නොතීසි නිකුත් කරන්නේ ද? නැද්ද? යන තීන්දුව ලබන 05 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව නියෝග කළේය.

ආගරපතන වැවිලි සමාගම, ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගම ඇතුළු සමාගම් 20ක් විසින් ගොනුකර තිබේ.

Facebook Comments