අල්ලස් ගත් විදුහල්පතිනියක් අල්ලයි..

අල්ලස් ගත් විදුහල්පතිනියක් අල්ලයි..

රුපියල් 150,000ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක විදුහල්පතිනියක් අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

2021 වසර සඳහා පළමු වසරට ළමයෙක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇය එම මුදල අද (දෙසැම්බර් 02) උදෑසන 10ට පමණ ලබාගෙන ඇති අතර එම මුදල ලබා ගනිද්දී ඇයව අත්අඩංගුවට ගත් බව වාර්තා වේ.

අල්ලස් කොමිසමට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව එම විදුහල්පතිනිය අත්අඩංගුවටගත් බව අල්ලස් කොමිසම පවසයි.

මේ වන විට අදාළ විමර්ශන කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බවත් අද සවස අත්අඩංගුවට ගත් විදුහල්පතිනිය ඇඹිලිපිටිය මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවත් වාර්තා වේ.

Facebook Comments