අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ගැන නීතිපති වාර්තාව අද හෝ හෙට..

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ගැන නීතිපති වාර්තාව අද හෝ හෙට..

ආන්දෝලනයට ලක්ව තිබෙන මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම පිළිබඳව නීතිපතිවරයාගෙන් කැඳවූ වාර්තාව අද (දෙසැම්බර් 02) හෝ හෙට (03) ලැබෙනු ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් ඔහු අද මේ බව සඳහන් කළේය.

මේ අතර ප්‍රශ්නයක් යොමුකරමින් සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතාරන මහතා මෙසේ විමසීය,

“සතියක කාලසීමාව ඇතුළත නඩු විශාල ප්‍රමාණයක් සඳහා තීන්දු ලැබෙනවා. සතියක් ඇතුළත සියල්ල තීන්දු ඇවිල්ලා නිදහස් වෙන්න ඔබතුමන්ලාගේ පාර්ශවයට හැකියාවක් ලැබුණට මේ රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසියාටත් මේ ආකාරයෙන් හිරවෙලා තියෙන නඩුවලට විසඳුම් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මහර වගේ සිද්ධි ඇති වෙන්නේ නෑ. එවැනි හැකියාවක් තියෙයි ද කියලා දැනගන්න කැමතී.“

එයට පිළිතුරු දුන් අධිකරණ අමාත්‍ය, ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා,

“නඩු දාන එකයි, නඩු අහන එකයි එකිනෙකට වෙනස් දෙකක්. නඩු පටලවලා නඩු දාන්නේ අධිකරණයෙන් නෙමෙයි. ඒකට පොලීසිය සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. CID එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. FCID එක සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. නඩු අධිකරණයට ගියාට පස්සේ තමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් අපි කවදාවත් කියලා නෑ නඩු අහන එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා කියන එක. නමුත් නඩු දාන එකේ යම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. FCID එක හදන එක. දුෂණ මර්දන කමිටුවක් හදා ගන්න එක. අගමැති තුමාගේ කාර්යාලයේ සිට මෙහෙයවන එක එය සිදුනොවිය යුතු දෙයක්. අපි කවදාවත් ඒක කරන්නේ නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඔබතුමාට පේන්නේ ඔය නඩු කිහිපය විතරයි. නමුත් සිවිල් අභියාචනාධිකරණයේ විතරක් අන්තිම දවස් තුනේ නඩු තීන්දු 70කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තියෙනවා.“

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා,

“මේ අය අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ලංකාවට ගේන්න කියලා සිංගප්පූරුවෙන් ඉල්ලීමක් කළා. තොරතුරක් ලැබිලා තියෙනවා ද?“

අධිකරණ අමාත්‍ය, ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා,

“ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් වාර්තාවක් මම ඉල්ලලා තියෙනවා ලිඛිතව නීතිපතිතුමාගෙන්. ඒ වාර්තාව අද හෝ හෙට මට ලැබෙයි. යම් දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා මට තොරතුරු ලැබුණා. නීතිපතිතුමාගෙන් ඒකට පිළිතුරු ලැබුණම මම ඒ පිළිබඳව පිළිතුරුක් දෙන්නම්.

Facebook Comments