අප්‍රේල් 03 වනදා දක්වා නිවසේ සිට වැඩ කරන්න…

අප්‍රේල් 03 වනදා දක්වා නිවසේ සිට වැඩ කරන්න…

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක රැසකට මාර්තු 30 වනදා දක්වා පනවනු ලැබූ ඇඳිරි නිතිය මුළු දිවයිනටම බලපාන පරිදි අප්‍රේල් 03 වනදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කල බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මිට සුළු මොහොතකට පෙර නිවේදනය කරන ලදී.

ඒ අනුව තවදුරටත් පෞද්ගලික,රාජ්‍ය,අර්ධ රාජ්‍ය යන සියලු අංශ වල සේවකයන්ට තම නිවෙස් වල සිටම හැකිතාක් රාජකාරි වැඩවල නිරතවන ලෙස එම නිවේදනයේ සදහන් කොට තිබිණි.

Facebook Comments