අද ලොක් ඩවුන් වූ ප්‍රදේශ මෙන්න..

අද ලොක් ඩවුන් වූ ප්‍රදේශ මෙන්න..

අද (ඔක්තෝබර් 30) කොවිඩ් – 19 ආසාදිතයින් 8 දෙනෙකු හමුවීමත් සමග කුරුණෑගල විල්ගොඩ ප්‍රදේශය පූර්ණ වශයෙන් හුදෙකලා කර ඇති බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළේය.

ඊට අමතරව කොළඹ මිරිහානේ වෙල්සිරිපුර,රාවුලපුර හා ප්‍රගතිපුර යන ප්‍රදේශය පූර්ණ වශයෙන් හුදෙකලා කල ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර ඇති බව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය විසින් නිවේදන කරන ලදී.

එම ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් 14දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග මෙම තීරණය ගත් බවයි එම මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය..

Facebook Comments