අතුරුදහන්ව සිටි චීන බිලියනපති ජැක් මා ප්‍රසිද්ධීයේ පෙනී සිටී..

අතුරුදහන්ව සිටි චීන බිලියනපති ජැක් මා ප්‍රසිද්ධීයේ පෙනී සිටී..

අතුරුදහන්ව සිටි චීන බිලියනපති ජැක් මා වීඩියෝ තාක්ෂණය හරහා අද (20) දිනයේ ප්‍රසිද්ධීයේ පෙනී සිටියේය.

විදෙස් මාධ්‍ය බොහෝමයක් වාර්තා කර තිබුණේ චීන රජය විවේචනය කරමින් මතවාදාත්මක ප්‍රකාශයක් කිරීම නිසා ගැටලු රැසකට මුහුණ දී ඔහුව රජය විසින් ඔහුව අතුරුදහන් කරන්නට ඇති බවකි.

චීන පුවත් අඩවියක් වන ටියැන්මු නිවුස් විසින් පළ කරන ලද පුවතක වීඩියෝ දර්ශනයක මාස කිහිපයක් ප්‍රසිද්ධියේ පෙනී නොසිටී ජැක් මා පෙනී සිටින ආකාරය මෙලෙස දැකගත හැකි විය.

චීනයේ උත්සව දිනයක් වන ලාබා උළෙලට සමගාමීව පවත්වනු ලබන සම්මාන උළෙලක් සඳහා චීන ගුරුවරුන් සමඟ වීඩියෝ තාක්ෂණය හරහා පැවැති සාකච්ඡාවකට මෙලෙස ජැක් මා ඉදිරිපත් ව තිබේ.

“වසංගතය අවසන් වූ පසු අපි නැවත හමුවෙමු” යැයි මා වීඩියෝවෙහි සඳහන් කරමින් කියා සිටියේ කොවිඩ් -19 නිසා සාම්ප්‍රදායික උත්සව කටයුතු අවලංගු කර ඇති බවයි.

එම වීඩියෝව පහතින්,

Facebook Comments