අගමැතිගේ ආරක්ෂක නිළධාරීන්ට චෝදනාවක් – මාධ්‍යවේදීන් හට බාධා කරමින් හැසිරිලා

අගමැතිගේ ආරක්ෂක නිළධාරීන්ට චෝදනාවක් – මාධ්‍යවේදීන් හට බාධා කරමින් හැසිරිලා

නව අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙක්ම අද දිනයේදී සිය අමාත්‍යංශ වල රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළ අතර ඒ අතරට අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද ඇතුළත් ය.කෙසේ වෙතත් අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ මුදල් අමාත්‍යධූරයේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම ආවරණය කිරීම සඳහා පැමිණ සිටි මාධ්‍යවේදීන් වෙත අග‍්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක අංශයේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් බාධා එල්ල කර ඇති බවට මේ වන විට චෝදනා එල්ල වෙමින් තිබේ.

එම අවස්ථාව ආවරණ කිරීම සඳහා අග‍්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකයේ සාමාජිකයින් ප‍්‍රමාණවත් බව හා මාධ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරමින් එම ස්ථානයට පැමිණ සිටි මාධ්‍යවේදීන් මුදල් අමාත්‍යංශය තුළට ඇතුළුවීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව පවසමින් එම ආරක්ෂක නිලධාරීන් මාධ්‍යවේදීන්ගේ රාජකාරී කටයුතුවලට බාධා එල්ල කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ අතර අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යධූරයේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම ආවරණ කිරීම සඳහා අද පෙරවරුවේ බත්තරමුල්ල සුහුරුපායේ පිහිටි එම අමාත්‍යංශයට ගොස් සිටි මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවෙක් වන මහේෂ් චතුරංග මහතා හටද අග‍්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් විසින් බාධා එල්ල කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරන මාධ්‍ය හැඳුනුම්පත හා ආයතනික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කළද, එම අග‍්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක නිලධාරීන් අදාළ මාණ්ඩලික වාර්තාකරු හට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය තුළට ඇතුළුවීමට අවස්ථාව ලබාදුන්නේ නැතැයි මේ වන විට වාර්තා වේ.මෙම අවස්ථාවේදී අග‍්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකයේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක ෂෙරෝන් සමරනායක වෙත මේ පිළිබඳ දැනුම්දීමෙන් ඔහු එම මාණ්ඩලික වාර්තාකරු හට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය තුළට ඇතුළුවීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති අතර එම අවස්ථාවේදීත් අග‍්‍රාමාත්‍ය ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරියෙකු මාණ්ඩලික වාර්තාකරුගේ පසුපසින් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය තුළට පැමිණ අදාළ වාර්තාකරු එම අමාත්‍යංශ පරිශ‍්‍රයෙන් ඉවත් කළ යුතු බව පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම තත්වය සම්භන්දයෙන් මේ වන විටත් කිසිඳු ප්‍රකාශයක් අගමැති මාධ්‍ය අංශය මගින් නිකුත් වී නොමැති වීමද විමතියට කරුණකි.

Facebook Comments